Правила платформи

Дані Правила користування Інтернет-Платформою http://money4sport.com (надалі відповідно «Правила» та «Платформа») укладаються між Вами, користувачами Платформи, (надалі «Користувач») та адміністрацією Платформи – ФОП «Рябцев О. П.» (надалі «Організація») і регулюють усі способи використання Платформи, який є власністю та управляється Організацією, усі види послуг, що надає Організація за допомогою Платформи (далі – Послуги) та усієї інформації, яка доступна на Платформі.

1. Загальні положення

1.1. Використання Платформи дозволено тільки Користувачу, який прийняв усі умови даних Правил, які розміщені за адресою https://money4sport.com/siterules/, Угоду про конфіденційність, яка розміщена за адресою https://money4sport.com/confidential/, й інші правила, розміщені на Платформі.

1.2. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Правилами перед використанням Платформи. Використовуючи будь-яку частину Платформи, Користувач автоматично надає свою згоду бути зв’язаним умовами даних Правил з Організацією. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Правил (повністю або частково), йому не надається статус Користувач і забороняється використовувати Платформу, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Платформі та будь-які Послуги, що надаються у рамках Платформи.

1.3. Умови Правил поширюються на всіх користувачів Платформи – як на користувачів, що не мають Облікового запису на Платформі (незареєстрований користувач) так і на користувачів, що мають будь-який Обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під Обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача й даних авторизації (логін, пароль).

1.4. Якщо закон країни проживання або перебування Користувача забороняє використовувати Платформу з будь-яких причин, Користувач  повинен утриматися від використання Платформи. У випадку, якщо Користувач продовжує користуватися Платформою, то він здійснює це на власний ризик та на власну відповідальність. При цьому усі умови даних Правил залишаються в силі.

1.5. Деякі сервіси, програми, проекти, акції, які доступні Користувачу на Платформі, можуть мати додаткові правила, умови та угоди, які встановлені Організацією та які регулюють їх використання. Перед використанням таких сервісів та участі у таких програмах, проектах, акціях, Користувач повинен уважно ознайомитися з умовами участі у них та надати свою згоду з такими умовами. 

1.6. Інформація, що міститься на Платформі у вигляді звітів, новин, прес-релізів і інших інформаційних матеріалів Організації, є актуальною на дату їх складання. У зв’язку з наступними подіями й по закінченню часу деяка з цієї інформації може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Організація не гарантує оперативної зміни такої інформації у зв’язку із подіями, що відбулися. 

1.8. Думка авторів статей, коментарів, розміщених на Платформі, може не збігатися з думками і позиціями Організації.

2. Права, обов’язки та відповідальність сторін 

2.1. Повний доступ до Платформи, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших Користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (такого, що створив Обліковий запис). 

2.2. При здійсненні реєстрації Користувач зобов’язаний вказувати та розміщувати достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії. 

2.3. Користувач має право розміщувати на Платформі інформацію, зміст якої відповідає умовам даних Правил та Угоди про конфіденційність.

2.4. Користувач зобов’язується використовувати Платформу лише в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Організацією, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі.

2.5. Якщо Користувач вважає, що на Платформі наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов’язаний повідомити про це Організацію, шляхом відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу abuse@money4sport.com, й надати їй інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяні збитки (включаючи будь-які витрати).

 2.6. Користувачу заборонено:

– використовувати Платформу для досягнення незаконних або заборонених даними Правилами цілей;

– сприяти розпалюванню або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі;

– розміщувати на Платформі заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж та/або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України та законами України, заклики до здійснення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення споруд, насильницького виселення громадян, заклики до здійснення агресії і т.д.; 

– вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;

– використовувати нецензурні висловлювання та мову ворожнечі, навіть якщо вони замасковані під виглядом певних символів (наприклад «*»);

– зловживати своїми правами, при цьому загрожувати будь-кому, залякувати та/або ображати будь-кого;

– створювати та/або поширювати небажану електронну пошту (Спам) між іншими Користувачами або третіми особами;

– виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування (Оффтоп);

– зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження (Флуд);

– провокувати, починати й/або підтримувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки (Флейм);

– вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

– реєструвати Обліковий запис від імені або замість іншої особи, без попереднього повідомлення Організації. При цьому, дозволена реєстрація Облікового запису від імені й за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбаченими законодавством України;

– розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать Організації та/або третім особам;

– розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеозаписів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Платформі фотографії або відеозаписів з її участю);

– розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

– використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Платформі;

– здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

– намагатися отримати доступ до Облікового запису іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

– розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб; 

– вчиняти дії направлені на безпідставне завантаження на Платформу великих об’ємів інформації та даних, які перешкоджають роботі Платформи та доступу до Платформи інших Користувачів, втручатися в процес роботи Платформи;

– вчиняти дії, направлені на обхід вжитих Організацією Платформи заходів по обмеженню доступу Користувача до Платформи;

– використовувати Платформу для здійснення фальсифікацій даних голосувань або інших операцій, які проводяться на Платформі, які штучно змінюють результати сервісів та Послуг, які надаються на Платформі.

2.7. Відповідальність Користувача:

– Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Платформі.

– Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Платформи. 

– Користувач  зобов’язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі можливі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Платформи.

– якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його Облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

2.8. Права Організації:

– у випадках отримання від інших Користувачів обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Користувача на Платформі Організація залишає за собою право заблокувати сторінку Користувача.

–  Організація залишає за собою право тимчасово призупинити або припинити доступ Користувача до Платформи, якщо є достатньо підстав вважати, що особисті дані Користувача вказані невірно або неповно.

– у випадку розміщення Користувачем на Платформі інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Правил, Організація має право без повідомлення, за власним розсудом, видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Правилам та/або чинному законодавству. 

– за порушення умов даних Правил Організація має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ Користувача до Платформи та/або видалити Обліковий запис Користувача. 

– Організація має право закрити або призупинити функціонування Платформи або будь-якої його частини, змінити Платформу повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача. 

– Організація має право призупинити доступ Користувача до Платформи у випадку виникнення технічних неполадок на Платформі з метою усунення останніх.

– у випадку, якщо Користувач видаляє свій Обліковий запис, Організація залишає за собою право залишити на Платформі контент, що був раніше згенерований та розміщений Користувачем.     

2.9. Відповідальність Організації: 

– Організація не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, включаючи, але не обмежуючись, особисті дані Користувача (якщо вони є відкритими у вільному доступі), розміщеної Користувачем на Платформі, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Платформи, так і іншими можливими способами.

– Організація не відшкодовує збитків, прямо або непрямо, заподіяних Користувачу або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання, Платформи.

– Організація не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що розміщується будь-ким на Платформі, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Платформи.

– Організація не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Платформі, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3. Інтелектуальна власність

3.1. Користувач, що розміщує на Платформі будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: текст, графічні зображення, аудіо та відеопродукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Платформу, копіювання й використання даної інформації та/або об’єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати авторських та інших прав третіх осіб. 

3.2. Користувач, завантажуючи на Платформу будь-які об’єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Організації невиключні майнові права на ці об’єкти, при умові їх використання на некомерційних підставах. Надані Користувачем Організації майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав.

3.3. Дані Правила не надають Користувачеві ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Організації або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Організацією та/або відповідною третьою особою. 

3.4. Користувачу заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Платформі, без письмового дозволу на це відповідного правовласника. 

3.5. При будь-якому використанні Користувачем інформації, що розміщена на Платформі, Користувач зобов’язаний зберігати всі авторські посилання та гіперпосилання на Платформу http://money4sport.com/ у кожному окремому випадку використання інформаці.

4. Конфіденційність

4.1. У випадку, якщо при використанні Платформи Користувачу будь-яким способом стала відома інформація відносно Організації та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Користувачеві заборонено зберігати, використовувати та поширювати таку інформацію.

4.2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Платформаі інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

4.3. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови Угоди про конфіденційність між Користувачем та Організацією, яка розміщена за адресою https://money4sport.com/confidential/.

5. Інші умови

5.1. Організація має право вносити зміни в дані Правила. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил, за адресою https://money4sport.com/siterules/. У випадку внесення до Правил істотних змін, Організація додатково повідомить Користувача про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому записі Користувача. Усі зміни Правил набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Платформу, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Правил в редакції, що діють на момент використання Користувачем Послуг або Платформи.

5.2. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Платформи, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даних Правил будь-який Користувач має право звернутися до Організації для отримання роз’яснень щодо положень даних Правил.

5.3. Користувач надає Організації право надсилати йому повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної в Обліковому записі Користувача, що містять інформацію про Платформу, послуги Організації або інформацію рекламного характеру.

5.4. У випадку визнання недійсною будь-якої частини даних Правил, інші частини Правил залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних Правил або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5.5. Платформа надається Організацією у користування “Як є” та «Як доступний». Організація не гарантує відповідність Платформи цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність Облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Платформі. 

5.6. Організація має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види й терміни дії послуг, що надаються у рамках Платформи, попередньо повідомивши Користувача повідомленням на адресу електронної пошти.

5.7. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даними Правилами на користь третьої сторони.

5.8. До даних Правил і відносин між Організацією та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Платформи, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Правил та використання Платформи.